informácie pre klientov COR

OZNAM "pre klientov ÚTULKU":
predĺženia zmlúv (tzv. dodatky) k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení "Centrum pre očana a rodinu" (Útulok), sú vydávané vždy 4. deň v mesiaci. V prípade, že 4. deň pripadá na víkend, resp. sviatok, dodatky sú vydávané až v nasledovný pracovný deň.