Výročná správa s EON

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2021.

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2020.

 

  

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2019.

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2018.

 

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2017.

 

  

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2016.

 

  

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2015.

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2014.

  

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2013.

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2012.

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2011.

 

STANOVY OZ "Za dôstojný život"