Žiadosť o 2% z dane

 

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet. 

Tlačivá k stiahnutiu:        Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov 

                                       Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane - OZ ZA DOSTOJNY ZIVOT

 
Ako poukázať 2%???
 

1. Ak podávate daňové priznanie - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údaje


   názov: ZA DÔSTOJNÝ ŽIVOT

   sídlo: VAJANSKÉHO 71, 984 01 LUČENEC
   právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   IČO: 37817388
 

2. Ak ste zamestnaný - požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  a podpíšte ho. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 30.apríla 2019 doručte daňovému úradu v mieste bydliska,alebo ho doručte priamo na pracovisko OZ "Za dôstojný život" na Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

 

 

                Ďakujeme :)