Žiadosť o 2% z dane

 

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete podporiť našu organizáciu. 

Tlačivá k stiahnutiu:       

    Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov 

   Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO.pdf 

 
Ako poukázať 2%???
 

1. Ak podávate daňové priznanie - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údaje


   názov: ZA DÔSTOJNÝ ŽIVOT
   sídlo: VAJANSKÉHO 71, 984 01 LUČENEC
   právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   IČO: 37817388

 

2. Ak ste zamestnaný - požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2021 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  a podpíšte ho. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 30.apríla 2021 doručte daňovému úradu v mieste bydliska, alebo ho doručte priamo na pracovisko OZ "Za dôstojný život" na Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

 

Ďakujeme :)