Certifikát ISO

 

Našim zámerom je neustále zkvalitňovať naše služby s cieľom vytvoriť pre klientov miesto, kde nájdu pocit istoty a domova, či už sú to dospelí klienti Útulku alebo detskí klienti Centra pre deti a rodiny Magrarétka.  Pre všetkých chceme zabezpečiť, čo najlepšie podmienky počas pobytu v našich zariadeniach. Kvalitu našich služieb sme sa rozhodli deklarovať certifikáciou nami poskytovaných služieb. S týmto cieľom sme pripravili a úspešne cerfitikovali systém manažérstva kvality.

KV Certifikát SK Za dôstojný život