Ďakujeme

V mene našich klientov ďakujeme všetkým darcom za sponzorské dary - finančné aj vecné.

Zároveň ďakujeme za venovaný podiel 2% daní.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme pánovi Tiborovi Tóthovi z mládežníckej organizácii IUVEN, pánovi Michalovi Kováčovi, spoločnosti Kuafland Slovenská republika, v.o.s. a konkrétne Viktórii Ostomovej za materiálnu pomoc a darčeky pre deti v našom zariadení :)

Spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. - odštepný závod Lučenec osobitne ďakuejem za finančnú pomoc.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mikuláš v našom zariadení! Ďakujeme spoločnostiam Billa, s.r.o. - pobočka Lučenec, Kaufland, v.o.s. - pobočka Lučenec, Broker Service Group, s.r.o. a EUROSWEET, s.r.o. za poskytnuté darčeky, sladkosti na Mikuláša pre naše deti v Detskom domove "Margarétka" a v krízovom stredisku. Osobitná vďaka patrí študentom Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci, ktorí pre deti vytvorili krásny program.

           EUROSWEET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša veľká vďaka patrí Nadácii Danubiana, ktorá nás podporila sumou 2000 € na rekonštrukciu priestorov a Ing. Pavlovi Ondrišovi a pani Alžbete Kovaľovej, ktorí nám darovali osobný automobil Ford Mondeo. ĎAKUJEME.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vďaka nemeckej spoločnosti Initiative Kinderlachen Mittel- und Osteuropa e.V., sa naši klienti každoročne tešia z Vianočných darčekov od nemeckých sponzorov. Ďakujeme Martine Ocker a jej tímu za sprostredkovanie a podporu. ĎAKUJEME.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĎAKUJEME BBSK za poskytnutie finančnej dotácie v sume 990 €  na rok 2011 z vlastných príjmov poskytovateľa na základe VZN č.15/2010 na projekt „ Rozvoj poskytovania podprahových, nedostatkových služieb mimovládnym organizáciám.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĎAKUJEME spoločnosti Broker Service Group, s. r. o. za poskytnutie finančného daru, ktorý sa použije na úhradu letnej rekreácie pre deti umiestnené v Detskom domove a Krízovom stredisku a za vecné dary, ktorými tešia deti z DeD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vďaka patrí p. Ing. Jurajovi Nociarovi, predstaviteľovi firmy Electrolux, ktorá do nášho zariadenia darovala spotrebiče. ĎAKUJEME.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme spoločnosťi DONOR Group, s. r. o. za vecný dar pre Detský domov "Margarétka". 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme spoločnosti Tinaco, s. r o., ktorá pre deti z Detského domova zabezpečila množstvo hračiek.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme pani Márii Fodorovej z predajne Papier - bižutéria - darčeky za darovanie množstva nových školských potrieb, tašiek ako aj darčekových predmetov pre deti.