Ďakujeme

                                              

 

Ďakujeme Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky za poskytnutie vianočných darčekov pre deti CDR Margarétka a ZSS Útulok. Poďakovanie taktiež patrí aj ZŠ Vajanského a OZ Podnikavci Novohradu. 

 

Ďakujeme spoločnosti Trampolíny Jumpex za darovanie trampolíny pre naše zariadnie, ktoré slúži pre deti z CDR Margrétka ako aj deťom z COR - Útulok :)

 


Ďakujeme

 

Ďakujeme spoločnosti Herman Slovakia Production, s.r.o. za darovanie ochranných rúšok pre zamestnancov a deti v našom CDR Margarétka :)

 

 

 

V mene našich klientov ďakujeme všetkým darcom za sponzorské dary - finančné aj vecné.

Zároveň ďakujeme za venovaný podiel 2% daní.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

Mikuláš v našom zariadení! Ďakujeme spoločnostiam Broker Service Group, s.r.o., DRÁČIK - DIVI, s.r.o. - pracovisko Lučenec, Spoločenské centrum 3Pé v Lučenci a poslancovi mestského zastupiteľstva Mgr. Jozefovi Kramecovi za poskytnuté darčeky, sladkosti na Mikuláša pre naše deti v Centre pre deti a rodiny Margarétka. 

Ďakujeme spoločnosti Baseline sport arena, Banská Bystrica za darčeky pre naše deti.

Ďakujeme aj kníhkupectvu PHOENIX Lučenec za darovné knižky a spoločenské hry pre naše deti.