Ďakujeme

V mene našich klientov ďakujeme všetkým darcom za sponzorské dary - finančné aj vecné.

Zároveň ďakujeme za venovaný podiel 2% daní.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme pánovi  mládežníckej organizácii IUVEN, spoločnosti Kuafland Slovenská republika, v.o.s. aza materiálnu pomoc a darčeky pre deti v našom zariadení :)

Spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. - odštepný závod Lučenec osobitne ďakuejem za finančnú pomoc.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mikuláš v našom zariadení! Ďakujeme spoločnostiam Billa, s.r.o. - pobočka Lučenec, Kaufland, v.o.s. - pobočka Lučenec, Broker Service Group, s.r.o. a EUROSWEET, s.r.o. za poskytnuté darčeky, sladkosti na Mikuláša pre naše deti v Detskom domove "Margarétka" a v krízovom stredisku. Osobitná vďaka patrí študentom Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci, ktorí pre deti vytvorili krásny program.

           EUROSWEET

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vďaka nemeckej spoločnosti Initiative Kinderlachen Mittel- und Osteuropa e.V., sa naši klienti každoročne tešia z Vianočných darčekov od nemeckých sponzorov. Ďakujeme Martine Ocker a jej tímu za sprostredkovanie a podporu. ĎAKUJEME.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ĎAKUJEME spoločnosti Broker Service Group, s. r. o. za poskytnutie finančného daru, ktorý sa použije na úhradu letnej rekreácie pre deti umiestnené v Detskom domove a Krízovom stredisku a za vecné dary, ktorými tešia deti z DeD.