Chránené pracoviská

  

 

Jedným z cieľov našej organizácie je pomáhať zdravotne postihnutým občanom zaradiť sa do pracového života. Za týmto účelom sme vytvorili v októbri 2008 chránenú dielňu na výrobu ozdobných predmetov pre 12 zdratovne postihnutých žien na polovičný úväzok. Po ukončení financovania z príspevku UPSVAR Lučenec, sa nám podarilo udržať chránenú dielňu s 3 zamestnankyňami. Podľa svojich schopností a zručností vyrábajú rôzne predmety - sadrové magnetky, odliatky, košíky z pedigu, 3D pohľadnice, príležitostné dekorácie, výšivky, maľby na rôzne materiály. Chránená dielňa bola zriadená s podporou UPSVAR Lučenec a Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom príspevku na zriadenie chránenej dielne.

 

 

 

 

 

Po roku skúseností zamestnávania zdravotne postihnutých občanov sme sa rozhodli zriadiť ďalšie chránené pracovisko - vrátnicu. Pracujú tu traja zdravotne postihnutí občania na plný úväzok, ktorých úlohou je denné stráženie objektu, obsluhovanie elektronického vrátnika, vybavovanie drobných nákupov, pošty, pomocné administratívne práce. Chránené pracovisko bolo zriadené s podporou UPSVAR Lučenec a Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom príspevku na zriadenie chráneného pracoviska.

 

 

Zriadenie a realizáciu chránených pracovísk podporili:

 

 


 

 


 

 

  

 

 

"Každý má v živote nejaké poslanie... jedinečný dar alebo nadanie, ktorým má obohatiť ostatných. "