Potravinová banka

Občianske združenie ,,Za dôstojný život" Lučenec sa zapojilo do spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, ktorej činnosť spočíva v darovaní a rozdeľovaní a jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo.

Prebytočné potraviny sa nestanú odpadom, pokiaľ sa nájde možnosť ich spotrebovať. A to v relatívne krátkom čase. Okrem toho, že sa tým dosiahne minimalizácia odpadu, významným prínosom je poskytnutie prebytočných potravín na dobročinné účely.

Naša organizácia rozdeľuje potraviny:

- sociálne znevýhodneným občanom okresu Lučenec a Poltár              

- DSS Slatinka Lučenec                                                                    

- DSS Betánia Kalinovo                                                                    

- Katolícka charita Rožňava, pobočka Lučenec

- DSS Ambra Lučenec

- CDR Margarétka Lučenec

- CDR Pastelka Vidiná

- Centrum pre rodiny - útulok Lučenec

- OZ Tretí deň Lučenec

- Červený kríž Lučenec

- Útulok pre ženy Lučenec

- Mesto Lučenec

- Obciam: Mikušovce, Rapovce, Panické Dravce, Veľká nad Ipľom

Ďakujeme potravinovej banke v zastúpení pána Mgr. Marka Urdzíka a spoločnostiam Tesco a.s., Kaufland v.o.s., Billa, s.ro. a LIDL v.o.s. za potravinovú pomoc.