Potravinová banka

Občianske združenie ,,Za dôstojný život" Lučenec sa zapojilo do spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, ktorej činnosť spočíva v darovaní a rozdeľovaní a jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo.

Prebytočné potraviny sa nestanú odpadom, pokiaľ sa nájde možnosť ich spotrebovať. A to v relatívne krátkom čase. Okrem toho, že sa tým dosiahne minimalizácia odpadu, významným prínosom je poskytnutie prebytočných potravín na dobročinné účely.

Naša organizácia rozdeľuje potraviny:

- sociálne znevýhodneným občanom okresu Lučenec a Poltár              

- DSS Slatinka Lučenec                                                                    

- DSS Betánia Kalinovo                                                                    

- Katolícka charita Rožňava, pobočka Lučenec

- DSS Ambra Lučenec

- CDR Margarétka Lučenec

- CDR Pastelka Vidiná

- Centrum pre rodiny - útulok Lučenec

- OZ Tretí deň Lučenec

- Červený kríž Lučenec

- Útulok pre ženy Lučenec

- Spoločenské centrum 3Pé Lučenec

- Mesto Lučenec

- Obciam: Mikušovce, Rapovce, Panické Dravce, Veľká nad Ipľom

Ďakujeme potravinovej banke v zastúpení pána Mgr. Marka Urdzíka a spoločnostiam Tesco a.s., Kaufland v.o.s., Billa, s.ro. a LIDL v.o.s., Slovnaft, a.s. za potravinovú pomoc.

 

Link na videoreportáž po rokovaní riaditeľa Potravinovej banky Slovenka Mgr. Marka Urzíka so zástupcami dodávateľov potravím za účasti pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v sídle Občianskeho združenia Za dôstojný život:

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3084141145206015&id=100008304795175