Kontakt

e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com

 

Zariadenie ÚTULKU - v prípade záujmu o UBYTOVANIE kontaktujte:

Tel.: 047/43 315 66 - PhDr. Peter Hirjak, MSc., MBA - vedenie COR/sociálny pracovník COR

mobil: 0948 341 751

e-mail:   cor@dostojnyzivot.sk   

Adresa ÚTULKU:

Centrum pre občana a rodinu, Útulok

Vajanského 3063/71B

98401  Lučenec

 

Centrum pre deti a rodiny Margarétka (predošlý Detský domov Margarétka):

047/43 223 84  

0918 694 595 - Mgr. Alexandra Fürješová - sociálna pracovníčka CDR

0948 838 883 - Mgr. Lukáš Petroch - sociálny pracovník CDR

0948 074 015 - samostatne usporiadaná skupina (vychovávatelia)

 

Riaditeľka:

PhDr. Zdenka Kotrasová 

0907 175 987 

047/43 223 84

 

Ekonomický úsek:

047/43 223 84

 

Kde nás nájdete?