Kontakt

e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com

 

Riaditeľka:

PhDr. Zdenka Kotrasová - riaditeľka

0907 175 987 (O2)

047/43 31 566 

 

Detský domov "Margarétka":

Mgr. Alexandra Fürješová - soc. pracovník

047/43 22 384

0918 694 595 (O2)

 

Vychovávateľ na smene

0948 074 015 (O2)

 

Zariadenie núdzového bývania, Útulok:

Ildikó Belová

0908 903 696 (O2)

047/43 22 384

utznb@dostojnyzivot.sk 

 

Krízové stredisko:

Mgr. Lukáš Petroch - soc. pracovník

0948 838 883 (O2)

 

Psychológ:

Mgr. Katarína Kýpeťová

 

Ekonomický úsek:

Bc. Dušan Trčan - ekonóm

Ing. Tomáš Zaťko - administratívny pracovník

Monika Rusnáková - administratívna pracovníčka

047/43 22 384

 

Kde nás nájdete?