Kontakt

e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com

 

Riaditeľka:

PhDr. Zdenka Kotrasová 

0907 175 987 

047/43 223 84

 

 

Zariadenie núdzového bývania, Útulok

V prípade záujmu o ubytovanie volajte:

047/43 31 566, 0908 903 696 - sociálni pracovníci

e-mail: utznb@dostojnyzivot.sk   

 

Centrum pre deti a rodiny Margarétka:

047/43 223 84, 0918 694 595, 0948 838 883 - sociálni pracovníci

0948 074 015 - samostatne usporiadaná skupina

 

Ekonomický úsek:

047/43 223 84

 

Kde nás nájdete?