Informácie o nás

Naše občianske združenie "Za dôstojný život" vzniklo 19.júna 2000 s jasným cieľom pomáhať ohrozeným, týraným  ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom.

 

 Naše ciele

  • pomáhať ohrozeným a týraným deťom a rodinám
  • pomáhať obetiam domáceho násilia pri riešení životných situácií
  • pracovať so sociálne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
  • pomáhať sociálne znevýhodneným rodinám pri hľadaní vhodného bývania a pri hľadaní zamestnania
  • neustále sa zdokonaľovať vo formách poskytovania pomoci podľa najnovších trendov

 

Kvalitu nami poskytovaných služieb prezentujeme našou každodennou prácou a tiež certifikátom kvality podľa normy  EN STN ISO 9001:2009, ktorý naša organizácia získala v máji 2010.