Informácie o nás

Naše občianske združenie ,,Za dôstojný život" vzniklo 19.júna 2000 s jasným cieľom pomáhať ohrozeným, týraným  ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom.

 

 Naše ciele

  • pomáhať ohrozeným a týraným deťom a rodinám
  • pomáhať obetiam domáceho násilia pri riešení životných situácií
  • pracovať so sociálne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
  • pomáhať sociálne znevýhodneným rodinám pri hľadaní vhodného bývania a pri hľadaní zamestnania
  • neustále sa zdokonaľovať vo formách poskytovania pomoci podľa najnovších trendov

 

Kvalitu nami poskytovaných služieb prezentujeme našou každodennou prácou a tiež certifikátom kvality podľa normy  EN STN ISO 9001:2009, ktorý naša organizácia získala v máji 2010.

Ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 
Dňa 08. 11. 2016 bolo nášmu Detskému domovu "Margarétka" Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jánom Richterom odovzdané ocenenie "Spoločne pre rodinu 2016".
Ocenenie bolo odovzdané na medzinárodnej konferencii "Mosty sociálno-právnej ochrany 2016", ktorá sa uskutočnila v Častej - Papierničke. Ocenenie sa týkalo sanácií a práce s biologickou rodinou detí.