Pomôžte nám pomáhať

My v našej organizácii pomáhame od svojho vzniku sociálne slabým obyvateľom, najmä klientom našich zariadení. Okrem zákonných povinností, ktoré vyplývajú z prevádzkovania zariadení sociálnych služieb, sa snažíme našim klientom zabezpečiť formou sponzorských darov potraviny, oblečenie, obuv a ďalšie veci osobnej spotreby. Preto privítame každú pomoc od širokej verejnosti alebo podnikateľských subjektov vo forme materiálnej pomoci.

 

Aktivity a činnosť našej organizácie môžete tiež podporiť finančnou čiastkou na číslo účtu: 4442789/5200.

 

ĎAKUJEME