Dobrovoľníctvo

Dňa 26.05.2014 naša organizácia začala spolupracovať s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a stala sa tak jedným zo 6 INFOBODOV v Banskobystrickom kraji. Naša spolupráca vznikla aj vďaka projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého je Centrum dobrovoľníctva predkladateľom a realizátorom.

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici je občianske združenie, ktoré vzniklo začiatkom roku 2000, keď v meste vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky s organizáciami, ktoré ich potrebovali a potrebujú.  Ďalšími impulzom k založeniu Centra bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého banskonskobystrického kraja a za jeho hranice.


Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.V Centre dobrovoľníctva: 

·         Získavajú ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť

·         Zvyšujú informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo

·         Snažia sa o zvyšovanie kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti

·         Skvalitňujú úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách


Medzi ich hlavné aktivity patrí: 

Servis dobrovoľníctva – spájajú dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré ich potrebujú a naopak, vyvinuli jedinečnú on-line databázu dobrovoľníkov, organizácií a dobrovoľníckych ponúk

Propagácia dobrovoľníctva – realizujú rôzne kampane, ktoré sú na dobrovoľníctvo zamerané

Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva – školia, trénujú a robia supervízie dobrovoľníkom, ale aj ich koordinátorom v organizáciách

Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže - zhromažďujú informácie týkajúce sa dobrovoľníctva, aplikujú nové metódy a (nielen) na základe nich píšu aj publikácie na dobrovoľníctvo zamerané

Realizácia vlastných programov a projektov – dobrovoľníkov aj priamo umiestňujú vo svojich dlhodobých programoch – napr. Opri sa o mňa, Spojivko, Dobrovoľníctvo stredoškolákov, či Môj svet je tvoj ale tiež podávajú a implementujú rôzne slovenské a medzinárodné dobrovoľnícke projekty

Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia – sú hosťujúcou a vysielateľskou organizáciou v rámci European voluntary service (EVS)

Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva – sú spoluzakladateľmi a členmi Platformy dobrovoľníckych centier, stáli pri zrode Zákona o dobrovoľníctve, pripomienkujú, tvoria a aplikujú metodiky na celoštátnej i medzinárodnej úrovni a spolupracujú so slovenskými, ale i zahraničnými partnermi na poli dobrovoľníctva

Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani – pripravujú slávnostný predvianočný galavečer pre všetkých nominovaných dobrovoľníkov a zástupcov organizácií, na ktorom sa vždy stretne množstvo skvelých ľudí


Viac informácií o ich aktivitách a aktuálnych projektoch sa dočítate v konkrétnych sekciách na www.centrumdobrovolnictva.sk.

Kontakt: Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, info@centrumdobrovolnictva.sk, 0948 725 944 sl. Jana Matejzelová, alebo 0907 130 817 p. Alžbeta Brozmanová Gregorová

 

Oceňovanie dobrovolníkov SRDCE NA DLANI 2014   - 8. december 2014