Predstavujeme Vám ručne vyrobené výrobky klientmi zariadenia ZSS-Útulok

Výrobky nájdete tu (kliknite na obrázok SASHE.sk):
Nákupom výrobkov, ktoré vyrobili naši klienti zariadenia sociálnych služieb, podporíte ich kreativitu a prispejete dobrej veci (podporíte tvorbu a ručnú výrobu ľudí bez domova). Peniaze, ktoré získame predajom výrobkov použijeme opätovne na nákup materiálu, aby naši klienti mohli tvoriť a umelecky sa realizovať. V mene našich klientov Vám ĎAKUJEME :-)