Centrum pre občana a rodinu (COR) - KONTAKTY

 
manažment ZSS-ÚTULOK:  
PhDr. Peter Hirjak, MSc, MBA
kontakty: 
e-mail: cor@dostojnyzivot.sk 
žiadosť o ubytovanie: dostojnyzivot.sk/ziadost
 
Sociálny úsek:
Inštruktorský tím v sociálnych službách (ISR a IRPZ)
e-mail: cor@dostojnyzivot.sk 
Tel. 047/4331566 (PO-PIA od 8:15 hod. do 16:00 hod.)
 
 
Štruktúra odborného tímu:
 

Tím zariadenia „Centrum pre občana a rodinu“ – „Útulok“ je tvorený nasledovnými odborníkmi:

  • Sociálnymi pracovníkmi (SP)
  • Graduovaným pracovníkom v odbore sociálne služby a poradenstvo (SSaP)
  • Inštruktormi rozvoja pracovných zručností (IRPZ)
  • Inštruktormi sociálnej rehabilitácie (ISR)
  • Manažérom kvality v sociálnych službách (QM)

Ďalej naši zamestnanci disponujú odbornými vzdelaniami:

  • Kľúčový zamestnanec v sociálnych službách
  • Vzdelaním v oblasti tvorby sociálnych plánov (IP)
 
Adresa:
OZ: "Za dôstojný život"
Centrum pre občana a rodinu (Útulok)
Vajanského 71
984 01  Lučenec