Ďalšie služby poskytované v zmysle zákona číslo 455/1991 Zb. 

Okrem služieb, ktoré poskytujeme v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. - Zákon o sociálnych službách - Občianske združenie "Za dôstojný život", taktiež poskytuje osobitné služby, na základe individuálnej požiadavky (pozn. t.j. objednávky objednávateľa služby). Tieto služby  sú poskytované v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. -  Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Služby sú poskytovabé v zmysle platného cenníka, ktorý je dustupný tu: Cenník (455-1991 Zb.)-- NS - nadštandardné služby aktual. 01.08.2023.pdf (349,8 kB)