"Kúzlo domova" nám pomáhate dotvárať aj Vy! 

Rodiny s deťmi (v Útulku) potrebujú, aby im bola podaná pomocná ruka všetkých tých silných ľudí, ktorí disponujú schopnosťami, životnou silou a energiou, ktorú môžu a vedia použiť nie len na uspokojovanie svojich vlastných potrieb a záujmov, ale sú schopní pochopiť vyšší princíp prosociálneho cítenia a filantropie – vedia, môžu a chcú pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

 

Spoločne to zvládneme! ... stačí len podať pomocnú ruku.  Aby aj oni zažili kúzlo domova!

 
  • Podporiť matky s deťmi a rodiny bez domova môžete finančným aj nefinančným spôsobom. Uvádzam, len pár príkladov, ako je možné pomôcť (pozn. sú to len príklady, môžete pomôcť podľa vlastného uváženia):

    1. Nákupom darčekov pre maloleté deti (pozn. fotodokumentáciu odovzdania darov Vám, ako dôkaz samozrejme zašleme). Adresa pre doručenie darčekov: OZ: „Za dôstojný život“, ÚTULOK, Vajanského 71, 98401 Lučenec. Na zásielku/balík uveďte heslo: „Kúzlo domova“.
    2. Poskytnutím finančného daru na podporný účet rodinám bez domova: SK7975000000004030021249
    3. Platbu môžete uskutočniť aj naskenovaním QR kódu (predvolenú sumu môžete zmeniť a nezabudnite doplniť odosielateľa do poznámky napr. názov Vašej firmy ): 

              

 

bližšie informácie

e-mail: kuzlodomova@gmail.com

facebook.com/darujkuzlodomova

web: www.dostojnyzivot.sk/kuzlodomova 

zodpovedný za filatropickú iniciatívu

PhDr. Peter Hirjak, MSc., MBA