"Kúzlo domova" nám pomáhate dotvárať aj Vy! 

Rodiny s deťmi (v Útulku) potrebujú, aby im bola podaná pomocná ruka všetkých tých silných ľudí, ktorí disponujú schopnosťami, životnou silou a energiou, ktorú môžu a vedia použiť nie len na uspokojovanie svojich vlastných potrieb a záujmov, ale sú schopní pochopiť vyšší princíp prosociálneho cítenia a filantropie – vedia, môžu a chcú pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. 

Spoločne to zvládneme! ... stačí len podať pomocnú ruku.  Aby aj oni zažili kúzlo domova!

 
  • Podporiť matky s deťmi a rodiny bez domova môžete finančným aj nefinančným spôsobom. Uvádzam, len pár príkladov, ako je možné pomôcť (pozn. sú to len príklady, môžete pomôcť podľa vlastného uváženia):

  1. Nákupom darčekov pre maloleté deti (pozn. fotodokumentáciu odovzdania darov Vám, ako dôkaz samozrejme zašleme). Adresa pre doručenie darčekov: OZ: „Za dôstojný život“, ÚTULOK, Vajanského 71, 98401 Lučenec. Na zásielku/balík uveďte heslo: „Kúzlo domova“.

  2. Poskytnutím sponzorského daru.

  3. Poskytnutím sponzorského daru na nákup výrobkov pre deti.

  4. Poskytnutím finančného daru na podporný účet rodinám bez domova: 4442789/5200 (do poznámky pre prijímateľa uveďte heslo: kuzlo domova).

platba prevodom cez "QR"

po načítaní QR kódu dopňte informácie:
  1. suma
  2. Správa pre prijímateľa (dopíšte: "meno platiteľa/resp. názov, firma")

bližšie informácie

e-mail: kuzlodomova@gmail.com

facebook.com/darujkuzlodomova

web: www.dostojnyzivot.sk/kuzlodomova 

zodpovedný za filatropickú iniciatívu

PhDr. Peter Hirjak, MSc.

kto nám už pomohol?

naši sponzori sú tu: dostojnyzivot.sk/sponzori