návštevy v zariadení ZSS ÚTULOK počas COVID-19

uvedený postup upravuje aktuálny COVID-AUTOMAT: https://automat.gov.sk/lucenec