Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazke (2021)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2021

viac

Súhrnná správa o zákazke (2020)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2020

viac

Súhrnná správa o zákazke (2019)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2019

 viac 

Súhrnná správa o zákazke (2018)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2018

viac

Súhrnná správa o zákazke (2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou , zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2017

viac

 

Súhrnná správa o zákazke (2016)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2016

viac

 

Súhrnná správa o zákazke (2014)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2014

viac

Súhrnná správa o zákazke (2013)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2013

viac

Súhrnná správa o zákazke (2012)

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou s predmetom: ,,Obstarávanie 9-miestneho úžitkového automobilu" v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

viac