Súhrnná správa o zákazke 2018

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  3. Q 2018


a) hodnota zákazky: 6 750,- €

b) predmet zákazky: letný tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Očkolandia s.r.o.

 Sama Chalúpku 649/17

   972 01 Bojnice

 

a) hodnota zákazky: 1 800,- €

b) predmet zákazky: letný tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Očkolandia s.r.o.

 Sama Chalúpku 649/17

   972 01 Bojnice

 

a) hodnota zákazky: 1 231,20 €

b) predmet zákazky: nákup stoličiek z masívu

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

ATP Trade s.r.o.
 Hlavná 47/52

   951 48 Jarok

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2018

a) hodnota zákazky: 1 240,- €

b) predmet zákazky: vzdelávanie zamestnancov - seminár IRP

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4   
 038 61 Vrútky