Súhrnná správa o zákazke 2019

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  1. Q 2019


a) hodnota zákazky: 1 634,64

b) predmet zákazky: EZS detektor

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE

 Adyho 6

   984 01 Lučenec

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  3. Q 2019

a) hodnota zákazky: 1850,- €

b) predmet zákazky: oprava plota z tvárnic

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Slavomír Beľa
Mlynská 216/6
985 11 Stará Halič

 

 

a) hodnota zákazky: 1690,- €

b) predmet zákazky: výmena garážovej brány

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

ELEKTROSEK - Roman Spodniak
Kvetná 94/15
985 22 Cinobaňa

 

a) hodnota zákazky: 2460,- €

b) predmet zákazky: oprava plota z tvárnic

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Ondrej Čaba
Zavoda 174/22
985 11 Stará Halič


 

a) hodnota zákazky: 1690,- €

b) predmet zákazky: výmena garážovej brány

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

ELEKTROSEK - Roman Spodniak
Kvetná 94/15
985 22 Cinobaňa

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2019

a) hodnota zákazky: 1536,- €

b) predmet zákazky: kancelárske stoly

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

J2 studio s.r.o.
Rubanisko III 2914/38
984 01 Lučenec

 

 

a) hodnota zákazky: 2358,- €

b) predmet zákazky: sedacia súprava

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

LH trading s.r.o.
Miškovecká 10
040 11 Košice - mestská časť Juh

 

 

a) hodnota zákazky: 1254,- €

b) predmet zákazky: zimný tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

OZ Nádej do života
Riazanská 681/56
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto