Súhrnná správa o zákazke (2017)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  2. Q 2017
 

a) hodnota zákazky: 1 160,- €

b) predmet zákazky: vzdeládvanie zamestnancov

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4   
 038 61 Vrútky

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  3. Q 2017


a) hodnota zákazky: 4 522,- €

b) predmet zákazky: letný tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    OZ Dubáčik

 Š. Furdeka 22/15

   036 01 Martin


 

a) hodnota zákazky: 2 120,- €

b) predmet zákazky: vyhotovenie a montáž kuchynskej linky

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Štefan Leicher
 Nejedlého 8

   984 01 Lučenec

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2017

a) hodnota zákazky: 1 017,39 €

b) predmet zákazky: nákup bielej techniky - práčky

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Fast Web s.r.o. 

Osadná 2

831 03 Bratislava

 

a) hodnota zákazky: 1 500,00 €

b) predmet zákazky: rekonštrukcia plotu z tvárnic

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Ľubomír Machyňák

Zavoda 145/5

 985 11 Stará Halič