Súhrnná správa o zákazke (2014)

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  1. Q 2014

a) hodnota zákazky: 1 129,39 €

b) predmet zákazky: plastové okná

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    PRP Plasty, s. r. o.

    Jiráska 5505/4B

    984 01  Lučenec