Súhrnná správa o zákazke 2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  1. Q 2021


a) hodnota zákazky: 25 045,20 €

b) predmet zákazky: osobný automobil

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    AUTO CAR - BB, s.r.o.
Tulská 8515/8
 960 01 Zvolen