Súhrnná správa o zákazke 2020

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  1. Q 2020


a) hodnota zákazky: 1 633,55

b) predmet zákazky: výpočtová technika

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
040 11 Košice

 

a) hodnota zákazky: 1 104,- €

b) predmet zákazky: tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Best Camp, s.r.o.
 Podlavická cesta 6452/29
 974 09 Banská Bystrica

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  2. Q 2020

a) hodnota zákazky: 1 485,50 €

b) predmet zákazky: vysávač s tepovačom

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

ZAREN s. r. o.
Piešťanská 3
917 01 Trnava


 

a) hodnota zákazky: 1690,- €

b) predmet zákazky: výmena garážovej brány

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

ELEKTROSEK - Roman Spodniak
Kvetná 94/15
985 22 Cinobaňa

 

a) hodnota zákazky: 1 600,- €

b) predmet zákazky: kuchynská linka

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

J2 studio s.r.o.
Rubanisko III 2914/38
984 01 Lučenec
 

 

a) hodnota zákazky: 2400,- €

b) predmet zákazky: oprava plota z tvárnic

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Slavomír Beľa
Mlynská 216/6
985 11 Stará Halič

 

 

a) hodnota zákazky: 1070,- €

b) predmet zákazky: oprava fasády

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Ondrej Čaba
Zavoda 174/22
985 11 Stará Halič


 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  3. Q 2020

 

a) hodnota zákazky: 3 043,81 €

b) predmet zákazky: elektroinštalačný materiál

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 Lučenec


 

a) hodnota zákazky: 1 600,- €

b) predmet zákazky: kondenzačný kotol

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Martin Lančarič - MLECO
 Hlavná 318
 Ratnovce 922 31
 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2020

 

a) hodnota zákazky: 2 349,65 €

b) predmet zákazky: oprava a vysprávka ubytovacích izieb COR

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

Ondrej Čaba
Zavoda 174/22
985 11 Stará Halič