Súhrnná správa o zákazke (2016)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  2. Q 2016
 

a) hodnota zákazky: 1 536,- €

b) predmet zákazky: nábytok - skriňa delená (5x), skriňa zásuvková (3x)

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    D-Nábytok

    Martina Rázusa 1

    984 01  Lučenec

 

a) hodnota zákazky: 1 098,78 €

b) predmet zákazky: podlahová krytina s príslušenstvom

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    UNImonts s.r.o.

    Poľná 2593/30

    984 01  Lučenec

 

a) hodnota zákazky: 1 252,96 €

b) predmet zákazky: podlahová krytina s príslušenstvom

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    UNImonts s.r.o.

    Poľná 2593/30

    984 01  Lučenec

 

 

a) hodnota zákazky: 4 504,78 €

b) predmet zákazky: letný tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    OZ Dubáčik

 Š. Furdeka 22/15

   036 01 Martin

 

a) hodnota zákazky: 5 125,50 €

b) predmet zákazky: letný tábor pre deti

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Detske centrum Slovensko

 K. Sidora 134

   034 01 Ružomberok

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  3. Q 2016


a) hodnota zákazky: 1 656,00 €

b) predmet zákazky: revízia elek. zariadení

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    J.K.E. s.r.o.

 Breznička 280

 985 02 Breznička

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2016

a) hodnota zákazky: 1 714,99 €

b) predmet zákazky: nákup hudobných nástrojov

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Drumbľa s.r.o. 

Štefana Višňovského 771/22

 960 01 Zvolen

 

a) hodnota zákazky: 3 850,00 €

b) predmet zákazky: bicykle

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Rastislav Segeč - Cyklošport

Zvolenská 18

 984 01 Vidiná

 

a) hodnota zákazky: 2 550,00 €

b) predmet zákazky: vstupná brána s pohonom

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    ELEKTROSEK

Kvetná ulica 94/15

 985 22 Cinobaňa