Felinoterapia

 

Felinoterapia – alebo liečba mačkou sa dnes už v mnohých vyspelých krajinách intenzívne využíva ako terapeutická metóda.

Mačka dokáže navodiť pozitívne emócie, zanedbateľný nie je ani význam taktilnej stimulácie – hladkanie mačky, čím sa zlepšuje prejavovanie citov. Dochádza tiež k psychickému uvoľneniu,  má úlohu katalyzátorov medziľudských vzťahov, pomáha pri depresiách klientov, pomáha odstraňovať stres, úzkosti a svojim pradením dokonca znižuje vysoký krvný tlak.

Detský domov v Haviřove v Čechách má s touto metódou vynikajúce výsledky, a tiež na Slovensku túto metódu využívajú v Kremnici v sociálnom zariadení pri terapii so starými a chorými ľuďmi.

Máme záujem túto terapiu na Slovensku využiť aj my, a pre tento účel sme zakúpili druh mačky ragdoll, ktorá je na tento terapeutický účel najviac využívaná pre svoju povahu. Tento druh mačky je veľmi znášanlivý a sociálny. Mačka druhu ragdoll je nerada sama, je inteligentná, spoločenská, veľmi dobre sa integruje. Je priateľská, rada aportuje a počúva na meno, má pokojný a poddajný charakter. Dokáže sa naučiť aj na vodítko, vyhýba sa konfliktom, a tento druh mačky netrpí tým, že je dnuka. Mačka ragdoll nepotrebuje výbeh vonku, neničí nábytok, a ani netrhá záclony.  Zooterapia má v USA už viac ako 20 ročnú tradíciu. U nás (v Európe) sa táto metóda začína využívať v súčasnosti. 

Naše zariadenie zakúpilo mačku na túto špeciálnu terapiu pre deti, ktoré sú ohrozené emocionálnymi, výchovnými a osobnostnými problémami, a tiež by sa využívala na terapie pre postihnuté deti a mládež. 

Projekt je zameraný na realizáciu felinoterapie pre deti umiestnené v našom detskom domove a krízovom stredisku – celková kapacita 40 detí vyňatých z rodín na základe rozhodnutia  súdu.