Žiadosť o 2% zo zaplatenej dane

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet. 

Tlačivá k stiahnutiu:   Potvrdenie  o_zaplateni_dane_z_prijmov 

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - OZ ZA DOSTOJNY ZIVOT

Viac info tu


Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - DeD

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - DeD". 

viac tu >>

 


Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - ÚT a ZNB

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - ÚT a ZNB".  

viac tu >>

 


Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec

 

Dotácia sa poskytuje za účelom nákupu hudobných nástrojov pre deti z Detského domova, kde sa bude realizovať  muzikoterapia pod odborným vedením - členom Slovenskej asociácie muzikoterapeutov. 

viac tu >>

 


 

Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% svojej dane. Vážime si to a ešte raz veľká "vďaka".


"Len ten dobrý úmysel má hodnotu pre večnosť, ktorý sa stane skutkom."


Podporujú nás

/album/podporuju-nas/mpsvr-sk-jpg1/
/album/podporuju-nas/logobbsk-jpg/
/album/podporuju-nas/logo-esf-jpg1/
/album/podporuju-nas/zamestnanost-a-socialna-inkluzia-jpg/
/album/podporuju-nas/iampsvrsr-jpg/
/album/podporuju-nas/prevziat-jpg/
/album/podporuju-nas/mesto-lc-png/
/album/podporuju-nas/electrolux-png/
/album/podporuju-nas/logo-bsg-bez-podkladu-jpg/
/album/podporuju-nas/nadacia-spp-jpg/
/album/podporuju-nas/logo-nadacia-orange-gif/
/album/podporuju-nas/cpf-logo-stvorec-jpg/
/album/podporuju-nas/j-t-nadacia-jpg/
/album/podporuju-nas/logo-quintiles-png/

—————