Život v rovnakom svete - Operačný program Ľudské zdroje - IA MPSVR

Cieľom projektu je zlepšiť prevenciu a prispieť k eliminácii všetkých foriem diskriminácie v základných školách a sociálnych zariadeniach na juhu Banskobystrického kraja. Projekt je podporený na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR. >>
 
 

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - DeD

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - DeD". 

viac tu >>

 


Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - ÚT a ZNB

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - ÚT a ZNB".  

viac tu >>

 


Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec

 

Dotácia sa poskytuje za účelom nákupu hudobných nástrojov pre deti z Detského domova, kde sa bude realizovať  muzikoterapia pod odborným vedením - členom Slovenskej asociácie muzikoterapeutov. 

viac tu >>

 Žiadosť o 2% daň

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet. 

Tlačivá k stiahnutiu:   Potvrdenie  o_zaplateni_dane_z_prijmov 

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - OZ ZA DOSTOJNY ZIVOT

Viac info tu


Ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 
Dňa 08. 11. 2016 bolo nášmu Detskému domovu "Margarétka" Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jánom Richterom odovzdané ocenenie "Spoločne pre rodinu 2016".
Ocenenie bolo odovzdané na medzinárodnej konferencii "Mosty sociálno-právnej ochrany 2016", ktorá sa uskutočnila v Častej - Papierničke. Ocenenie sa týkalo sanácií a práce s biologickou rodinou detí. 
 
Pre zobrazenie galérie kliknite na obrázok:

Tlačové správy o projektoch IA MPSVR

Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne 
Banskobystrického samosprávneho kraja >>
 
Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec  >>

 
 

 

Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% svojej dane. Vážime si to a ešte raz veľká "vďaka".


"Len ten dobrý úmysel má hodnotu pre večnosť, ktorý sa stane skutkom."