Spolupráca, sieťovanie a tvorba databázy organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 20.12.2011

Dňa 20.12.2011 sa v Lučenci a neskôr vo Fiľakove a Kalinove uskutočnilo stretnutie zástupcov zariadení poskytujúcich sociálne služby a predstaviteľov Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK, Šoltésovej 4, Bratislava, ktorí poskytli možnosť spolupráce na tvorbe Stratégie zvyšovania štandardov poskytovaných sociálnych služieb. Jedným z bodov programu stretnutia boli aj návrhy riešenia pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzových situáciách a v krízy.

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj koordinátor projektu Mgr. Miroslava Žilková.

20111220.doc (242,5 kB)

 

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 12.01.2012

Dňa 12.01.2012 sa v Dolnej Strehovej uskutočnilo stretnutie zástupcov lokálnych samospráv okresu Lučenec za účelom budovania partnerstiev na podporu sociálno-ekonomického rozvoja obcí formou partnerskej spolupráce pri výmene skúseností. Stretnutia sa zúčastnili okrem iného aj mesto Lučenec a zástupcovia Partnerstva južného Novohradu z Veľkého Krtíša. Jedným z bodov programu stretnutia boli aj návrhy riešenia pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzových situáciách a v krízy.

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj koordinátor projektu Mgr. Miroslava Žilková

20120112.doc (241,5 kB)

 

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 17.01.2012

Dňa 17.01.2012 sa v Lučenci a neskôr vo Fiľakove a Kalinove uskutočnilo opakované stretnutie zástupcov zariadení poskytujúcich sociálne služby a predstaviteľov Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK, Šoltésovej 4, Bratislava, ktorí poskytli možnosť spolupráce na tvorbe Stratégie zvyšovania štandardov poskytovaných sociálnych služieb. Jedným z bodov programu stretnutia boli aj návrhy riešenia pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzových situáciách a v krízy.

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj koordinátor projektu Mgr. Miroslava Žilková.

20120117.doc (244 kB)

 

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 31.01.2012

Dňa 31.01.2012 sa v Lučenci uskutočnilo opakované stretnutie zástupcov lokálnych samospráv okresu Lučenec, tentokrát s účasťou zahraničných partnerov z Maďarska za účelom budovania partnerstiev na podporu sociálno-ekonomického rozvoja obcí formou partnerskej spolupráce pri výmene skúseností. Stretnutia sa zúčastnili okrem iného aj zástupcovia Partnerstva južného Novohradu z Veľkého Krtíša. Jedným z bodov programu stretnutia boli aj návrhy riešenia pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzových situáciách a v krízy s možnosťou výmeny informácií a spôsobov riešenia situácie cezhraničnou spoluprácou.

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj poslanec VÚC BB p. Ing. Milan Spodniak

20120131.doc (242,5 kB)

 

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 27.02.2012

Dňa 27.02.2012 sa v Dolnej Strehovej uskutočnilo ďalšie rozšírené stretnutie zástupcov lokálnych samospráv okresu Lučenec. Jedným z bodov programu stretnutia boli aj aktuálne návrhy riešenia pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzových situáciách a v krízy s možnosťou výmeny informácií a spôsobov riešenia situácie cezhraničnou spoluprácou.

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj poslanec VÚC BB p. Ing. Milan Spodniak

20120227.doc (241,5 kB)

 

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 20.03.2012

Dňa 20.03.2012 sa v Lučenci uskutočnilo ďalšie rozšírené stretnutie zástupcov lokálnych samospráv okresu Lučenec ako aj MVO, ktoré participujú na sociálno-ekonomickom rozvoji obcí a miest. Jedným z bodov programu stretnutia, ktorý iniciovalo OZ Za dôstojný život, boli aj aktuálne návrhy riešenia pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzových situáciách a v krízy s možnosťou výmeny informácií a spôsobov riešenia situácie cezhraničnou spoluprácou.

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj poslanec VÚC BB p. Ing. Milan Spodniak a predstaviteľ mesta Fiľakovo.

20120320.doc (242 kB)

 

SPRÁVA z prezentácie projektových aktivít – 17.04.2012

Dňa 17.04.2012 sa v Pohronskej Polhore – Zbojská, chata CSM, uskutočnilo valné zhromaždenie Vidieckeho parlamentu (VIPA), inštitúcia subjektov zložiek verejnej správy súkromného a samosprávneho sektoru, ktoré participujú na sociálno-ekonomickom rozvoji obcí a miest vo všetkých oblastiach spoločenského života. Jedným z bodov programu stretnutia, ktorý iniciovalo OZ Za dôstojný život, bola aj prezentácia projektu a jeho výstupov s možnosťou zapojenia sa relevantných subjektov na rôznych úrovniach (poskytovateľ informácií, sprostredkovateľ služieb, spolupracujúca organizácia, ap.).

Prezentácie projektu a jeho aktivít sa zúčastnil aj projektový manažér Mgr. Miroslava Žilková.

20120417.doc (242,5 kB)