Súhrnná správa o zákazke (2013)

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  2. Q 2013

a) hodnota zákazky: 1 206,03 €

b) predmet zákazky: plastové okná

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    PRP Plasty, s. r. o.

    Jiráska 5505/4B

    984 01  Lučenec

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2013

a) hodnota zákazky: 1 412,48 €

b) predmet zákazky: plastové okná a plastovné dvere 

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    PRP Plasty, s. r. o.

    Jiráska 5505/4B

    984 01  Lučenec

 

a) hodnota zákazky: 1 414,73 €

b) predmet zákazky: plastové okná a plastovné dvere 

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    PRP Plasty, s. r. o.

    Jiráska 5505/4B

    984 01  Lučenec