WEWERKA (CBA, s. r. o.) 

CpF a CBA, s. r. o. podporili v programe Mladí v našom meste aj náš podaný projekt s názvom ,,WEWERKA".

Wewerka je názov projektu a bude to skutočná, milá darkyňa mnohých príjemných zážitkov pre deti, ktoré deti dostanú za odmenu. S deťmi si na začiatku realizácie projektu WEWERKU vyrobíme podľa predstáv detí – ušijeme si ju z látky a iných materiálov aby čo najviac odzrkadlila predstavu detí a aby sme ju zhmotnili do reálnej podoby.

Projekt je zameraný na zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti nášho mesta so zameraním na ohrozené, týrané, zneužívané deti a deti z chudobných rodín, ktoré prešli vo svojom živote mnohými náročnými situáciami. 

Cieľom je spoznávanie kultúry našich predkov  a to spoznávanie okolitých kultúrnych pamiatok v okolí :  hrad Modrý Kameň, zrúcanisko hradu Divín, hrad Fiľakovo, Šomoška a pod. Deti si samé môžu vybrať čo by chceli, čo by chceli spoznať z kultúrnych pamiatok, čoho by sa chceli zúčastniť, čo by chceli vidieť. Každé dieťa si bude môcť vybrať nejakú odmenu za pravidelnú účasť na aktivitách, ktoré im pripravia naši dobrovoľníci formou darčekou na nákaldy našej organizácie. Cieľom projektu je, aby si deti osvojili čo najlepšie zručnosti potrebné pre ich ďalší život, nakoľko mnohokrát deti vo svojej rodine nemali najlepšie modely a vzory zo strany dospelej populácie.

 

Trvanie projektu: jún 2013 - október 2013

Poskytnutá dotácia:  600,- €