Súhrnná správa o zákazke (2012)

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou s predmetom: ,,Obstarávanie 9-miestneho úžitkového automobilu" v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

a) hodnota zákazky: 20.952,00 EUR

b) predmet zákazky: 9-miestny úžitkový automobil

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

   Autosport SZILÁGYI s. r. o.,

   Železničná 26

   985 54 Lovinobaňa

   IČO: 36056731

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  4. Q 2012

a) hodnota zákazky: 1 044,- €

b) predmet zákazky: kancelárske stoly 

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    BM Nábytok Beáta Muchyová

    A. Bernoláka 2167/25

    010 01 Žilina

 

a) hodnota zákazky: 1477,20 €

b) predmet zákazky: kancelárske stoličky a kancelárske kontajnery

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    BM Nábytok Beáta Muchyová

    A. Bernoláka 2167/25

    010 01 Žilina

 

a) hodnota zákazky: 1556,40 €

b) predmet zákazky: kancelársky nábytok

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    BM Nábytok Beáta Muchyová

    A. Bernoláka 2167/25

    010 01 Žilina

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  3. Q 2012

 

a) hodnota zákazky: 1 500,- €

b) predmet zákazky: autobusová doprava - Chorvátsko

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Mikuláš Dora

    Muľka 30

    985 31 Trebeľovce

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  2. Q 2012

 

a) hodnota zákazky: 1 579,20 €

b) predmet zákazky: kancelársky nábytok

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    BM Nábytok Beáta Muchyová

    A. Bernoláka 2167/25

    010 01 Žilina

 

a) hodnota zákazky: 1 111,20 €

b) predmet zákazky: kancelárske vybavenie

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    BM Nábytok Beáta Muchyová

    A. Bernoláka 2167/25

    010 01 Žilina

 

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za  1. Q 2012

a) hodnota zákazky: 1 600,- €

b) predmet zákazky: alarm systém 

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    SPIN CHARLIE 

    Adyho 6

    984 01 Lučenec

 

a) hodnota zákazky: 1 391,- €

b) predmet zákazky: detské kočíky a detské autosedačky 

c) Identifikácia úspešného uchádzača:

    Pre naše deti, s. r. o. 

    Mlynská 455

    951 31 Močenok