,,Záchranári jedla 3"

Občianske združenie sa viac ako štyri roky dobrovoľnícky a každodenne zapája do odberu nepredaných potravín a je zároveň súčasťou Potravinovej banky Slovenska. Projekt Anjeli všedného dňa má za cieľ zvýšenie povedomia o možnostiach potravinovej pomoci pre sociálne slabších občanov, zabránenie plytvaniu potravinami v spoločnosti, vzdelávanie participujúcich subjektov v oblasti potravinovej pomoci a ich vzájomné zosieťovanie.
V rámci dobrej praxe pilotne overiť v našej organizácii vzdelávanie MRK lektorkami v oblasti potravinovej gramotnosti (nákupy, poskytovanie informácií o úspornom varení s minimalizáciou vytvárania odpadov, ...).
 
Realizácia projektu: marec 2023 - november 2023
 
Výška FP: 5 000,- €