Vy rozhodujete, my pomáhame

Aktivity predloženého projektu ,,Kruh rodiny" boli smerované za zabezpečenie aktívneho trávenia voľného času detí a rodičov v podmienkach zariadenia sociálnych služieb formou zakúpenia interaktívnej tabule (nácvikové programy prednášky, modelácie budovania a upevňovania vzťahov a to moderným interaktívnym spôsobom).
 
Realizácia projektu: júl - november 2023
 
Výška FP: 1 300,- €