Športuj aj Ty! - Nadácia SPP

Cieľom projektu je rozvoj telesnej výchovy v Centre pre deti a rodinu,  aby deti vo voľnom čase mohli vykonávať športové aktivity zamerané na posilňovanie jednotlivých druhov svalov a spevňovanie formujúcej sa postavy, naučiť sa pracovať podľa pravidelného tréningového plánu a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju športových daností. Finančný príspevok bude použitý na nákup multifunkčnej posilňovacej veže. 
Cieľom projektu je rozvoj telesnej výchovy v Centre pre deti a rodinu,  aby deti vo voľnom čase mohli vykonávať športové aktivity zamerané na posilňovanie jednotlivých druhov svalov a spevňovanie formujúcej sa postavy, naučiť sa pracovať podľa pravidelného tréningového plánu a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju športových daností. Finančný príspevok bude použitý na nákup multifunkčnej posilňovacej veže. 
 
Výška FP: 600,- €