Na konci dúhy (Nadácia Orange)

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

V rámci aktivít Nadácie Orange  v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. sa aj tento rok snažia reagovať na potreby seniorov prostredníctvom grantového programu Zelená pre seniorov 2013. Tento rok bolo z 287 podaných projektov podporených 46, vrátane nášho.

Projekt "Na konci dúhy" je zameraný pre seniorov od veku 60 rokov z mesta Lučenec. Seniori disponujú voľným časom, primeranou dávkou životnej energie, ktorú potrebujú aktívne využiť. Cieľová skupina je dobrovoľne zapojená do všetkých plánovaných aktivít projektu - zabezpečovanie materiálu, príprava kurzov, výstav, propagácia v médiách. Cieľové skupiny sa naučia rôznym zručnostiam z oblasti počítačovej gramotnosti vrátane používanie internetu. Ďalšou aktivitu je starostlivosť o telesné a duševné zdravie seniorov, kde sa zameriava na zdravú výživu formou prednášok. V ďalšej časti aktivít prác v tvorivých dielňach sa zameriava na rozvíjanie manipulačných a umeleckých zručností. Na záver projektu sa uskutoční deň otvorených dverí. 

 

Trvanie projektu: Jún 2013 - Október 2013

Výška poskytnutej dotácie: 1 500,- €

 

Foto z projektu >>