Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - KS a DeD". 

Cieľom je zmodernizovať, spríjemniť a obnoviť spoločenskú miestnosť s kuchyňou pre samostatnú výchovnú skupinu detského domova s kapacitou 10 detí.Vymeniť opotrebované materiálno-technické vybavenie t. j. kuchynskú linku atypických rozmerov a potravinovú skriňu v dekore kuchynskej linky.

Cieľom ja pripraviť deti do ďalšieho života a naučiť ich bežným zručnostiam tak, aby boli schopní viesť samostatný život. Nová kuchynská linka v týchto rozmeroch bude dostatočne veľká na to, aby sa do práce v kuchyni mohli zapojiť všetky deti zo samostatnej skupiny. Spoločné varenie a pečenie bude slúžiť motivačne, a na podporu a rozvoj tímovej spolupráce. 
 

Trvanie aktivít:  apríl 2017 - september 2017

   

Výška poskytnutej dotácie: 1 895,- €

 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.