Piate ročné obdobie (CBA, s. r. o.) 

CpF a CBA, s. r. o. podporili v programe Seniori v našom meste aj náš projekt s názvom ,,Piate ročné obdobie".

Projekt počas celej doby realizácie – teda počas obdobia 6 mesiacov prispeje k plnohodnotnému obohateniu života cieľovej skupiny – seniorov. Seniori získajú množstvo príležitosti na rozvoj nových aktivít –  osvoja si zručnosti práce s PC, naučia sa používať internet. Prácami v tvorivých dielňach budú rozvíjať svoje manuálne zručnosti, kreativitu, osvoja si nové techniky a zároveň techniky „starých mám“ naučia mladšiu generáciu – týrané a ohrozené ženy matky v zariadení sociálnych služieb pre ktoré budú zároveň saturovať svojou prítomnosťou a pomocou pri výchove ich detí, ako aj dobrovoľníckymi prácami chýbanie ich starých rodičov. Upevní sa ich fyzické ako aj duševné zdravie a budú sa aktívne venovať rozvoju tela a ducha.

V rámci projektu naša organizácia pre seniorov  umožní vzdelávanie v oblasti informačných technológii  prostredníctvom počítačových kurzov pod vedením odborného lektora, ktorý by bol financovaný z projektu. Využijeme v rámci kurzu viacgeneračné stretnutia  s matkami a ich deťmi, ktoré sú spoločne umiestnené v našom zariadení sociálnych služieb. V rámci kurzu je zahrnutý aj nácvik práce na internete. Cieľové skupiny sa naučia rôznym zručnostiam z oblasti počítačovej gramotnosti vrátane používania internetu. Ukončením kurzu by bolo spoločné vypracovanie článku do miestnych novín, a spoločné posedenie  a vzájomná komunikácia seniorov s mladšou generáciou. Ďalšou aktivitou je starostlivosť o telesné a duševné zdravie seniorov. Zameriame sa na zdravú výživu formou prednášok a tiež aj na praktické rady a prípravu jedál z rôznych obilovín, zeleniny, tofu a pod. spolu s ochutnávkou pripravených jedál a receptami na prípravu, ktoré budú spracované seniormi. V tejto časti zabezpečíme prednášku z oblasti prevencie chorobných zmien pamäti vo vyššom veku. Zabezpečíme relaxačné cvičenia na regeneráciu tela a mysle, cvičenie na uvoľnenie svalového a psychického napätia, dychové cvičenia. Cvičenia v seniorskom veku významnou mierou pomáhajú udržať túto cieľovú skupinu vo vitalite a zdravej kondícii. V ďalšej časti aktivít - práce v tvorivých dielňach sa zameriame na rozvíjanie manipulačných a umeleckých zručností seniorov.

Trvanie projektu: september 2012 - február 2013

Poskytnutá dotácia:  970,- €

Foto z projektu >>