Okienko do snov (Prekročme spolu bariéry - Nadácia Orange)

 

Projekt je zameraný na vytvorenie partnerstva medzi MVO a DSS Slatinka, ktorého zriaďovateľom je BBSK s cieľom pomôcť začleniť sa do spoločnosti handicapovaným mladým ľuďom, ktorí vďaka svojmu postihnutiu sú od narodenia umiestnení v zariadení sociálnych služieb. Dnes vďaka pomoci dokážu žiť v chránenom bývaní, ale nesmierne túžia po kontaktoch, aktivitách a práci, aby mohli na určitú časť dňa chránené bývanie opustiť a cítiť sa potrebnými a užitočnými. Túto ich túžbu sa im rozhodla splniť naša MVO, ktorá  im zabezpečí prácu za ktorou budú  dochádzať do našej MVO a tiež aktivity v tvorivých dielňach kde si budú rozvíjať svoje  pracovné zručnosti pod vedením našej zamestnankyne ZŤP, ktorá je od narodenia nepočujúca a nosí načúvací aparát. Aktivity projektu sú zamerané aj na rozvoj pohybových a športových zručností handicapovaných mladých ľudí kde sa naučia aktívne využívať svoj voľný čas a rozvíjať práve svoje zdravie, ktorého do vienka pri narodení dostali pomenej.

Ciele projektu:

1. vytvoriť pracovné príležitosti dvom ZŤP občanom každému na obdobie 4 mesiacov bývajúcim v chránenom bývaní a tým u nich vzbudiť pocit užitočnosti, spolupatričnosti

2. prispôsobiť pracovné podmienky a pracovné nároky možnostiam a schopnostiam handicapovaných mladých ľudí

3. pre 12 mladých ľudí bývajúcich v chránenom bývaní realizovať zmysluplné aktivity v našej MVO zamerané na rozvoj pracovných zručností – aktivitami v tvorivých dielňach

4. nadväzovať vzťahy a priateľstvá medzi ZŤP deťmi žijúcimi doma v rodine a deťmi a mládežou žijúcimi v chránenom bývaní

5.  rozvíjať a podporovať zmysluplné trávenie voľného času – návšteva športových aktivít Zumby, návšteva telocvične, wellnes centra  pre ZŤP mládež bývajúcich v chránenom bývaní spoločne s handicapovanou mládežou bývajúcou v rodinách s rodičmi

6.  zmenšovanie rozdielov medzi handicapovanými žijúcimi v ústavných zariadeniach a v rodinách

7.  rozvoj pracovných zručností a návykov handicapovaných, podpora ich osobnostných a emocionálnych vlastností, podpora     pocitu potrebnosti a užitočnosti 

Trvanie projektu: Jún 2012 - Október 2012

Výška poskytnutej dotácie: 1 500,- €

Foto z projektu >>