Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately 2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - nákup 9-miestneho úžitkového automobilu.

 

Účel nákupu 9-miestneho úžitkového auta je predovšetkým:

  1. odvoz detí do škôl, školských zariadení, na voľnočasové aktivity, stretnutia súrodencov, krúžky a podobne,
  2. zabezpečenie stretnutí s klientmi CDR na obecných a mestských úradoch, súdoch, školách, odvoz detí na lekárske vyšetrenie, účasť detí a zamestnancov na prípadových konferenciách,
  3. prevoz potravín v rámci potravinovej banky z obchodných domov (napr. TESCO, KAUFLAND, LIDL) do zariadenia CDR, k deťom nachádzajúcim sa v profesionálnych náhradných rodinách v rámci celého BBSK kraja
  4. prevoz detí umiestnených v CDR na rôzne výlety, akcie, tábory a podujatia
  5. udržiavanie kontaktu s rodinami, ktorým sa z nášho CDR vrátili súdnym rozhodnutím deti späť do rodiny – s cieľom predchádzať recidíve problémov
  6. zabezpečovať zásobovanie CDR
     
Trvanie aktivít: jún 2021 - december 2021
 
Poskytnutá dotácia: 15 000,- €