Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - DeD". 

Cieľom je estetizácia priestorov detského domova, konkrétne priestorov vestibulu kmeňovej budovy, ktorý je často využívaný na neformálne stretnutia detí, či už so súrodencami, alebo biologickou rodinou. Prostredníctvom zakúpenia nových sedacích súprav, kresiel, taburetiek a stolíka, pre deti a ich najbližších zriadiť vhodné prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a pohodlne.

 

Trvanie aktivít:  máj 2019 - október 2019

   

Výška poskytnutej dotácie: 2 000,- €

 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Naším cieľom je estetizácia priestorov detského domova, konkrétne priestorov samostatnej
výchovnej skupiny detského domova s kapacitou 10 detí. Chceli by sme deťom spríjemniť
a obnoviť jedálenskú časť v kuchyni a obývaciu časť, v ktorých sa deti najčastejšie
zdržiavajú.Naším cieľom je estetizácia priestorov detského domova, konkrétne priestorov samostatnej