Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - DeD

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - DeD". 
 

Cieľom je estetizácia priestorov detského domova, konkrétne priestorov samostatnej výchovnej skupiny detského domova s kapacitou 10 detí. Chceli by sme deťom spríjemniť a obnoviť jedálenskú časť v kuchyni a obývaciu časť, v ktorých sa deti najčastejšie zdržiavajú. Cieľom je prostredníctvom zakúpenia  jedálenských stolov a stoličiek, ako aj matracov vytvoriť pre deti vhodné prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a pohodlne. 
 

Trvanie aktivít:  apríl 2018 - september 2018

   

Výška poskytnutej dotácie: 2 000,- €

 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Naším cieľom je estetizácia priestorov detského domova, konkrétne priestorov samostatnej
výchovnej skupiny detského domova s kapacitou 10 detí. Chceli by sme deťom spríjemniť
a obnoviť jedálenskú časť v kuchyni a obývaciu časť, v ktorých sa deti najčastejšie
zdržiavajú.Naším cieľom je estetizácia priestorov detského domova, konkrétne priestorov samostatnej