Darujte Vianoce 2012 - Svet rovnakých šancí pre všetkých

Cieľom projektu bolo pomôcť deťom z krízového strediska a detského domova, Lučenec, nakoľko ide o deti, ktoré boli vyňaté zo svojho rodinného prostredia. Touto cestou sme chceli deťom spríjemniť vianočné sviatky a prekvapiť ich výletom do aquaparku, po ktorom nesmierne túžili. Nakoľko naša mimovládna organizácia má oproti štátnym a samosprávnym organizáciám nižšie finančné dotácie a nadstav detí v detskom domove nám spôsobil na konci roka deficit 20 tisíc eur, ktoré nám nesmierne chýbali, uvedomili sme si, že to bude mať dopad aj na vianočné sviatky detí. Pozitívne emocionálne zážitky sú pre tieto deti veľmi dôležité a preto našim zámerom bolo im vianočné sviatky, čo najviac spríjemniť  a spoločne s deťmi pripraviť darčeky pre kamarátov, blízke osoby, pripraviť sa na spoločné sviatky, navariť si kapustnicu, napísať list Ježiškovi s tými najtajnejšími želaniami, nakúpiť darčeky pre deti, ale najmä deťom vyrobiť a odovzdať pozvánky do aquaparku, aby sa im splnilo ich želanie a mohli tak ešte dlho spomínať na chvíle strávené.

Poskytnutá dotácia: 300,- €