Verejná zbierka

Okresný úrad Lučenec zapísalo zbierku občianskeho združenia "Za dôstojný život" pod registračným číslom zbierky 603-2015-009700.
Zbierka sa vykoná na území okresu Lučenec od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016 a to:
a) zbieraním príspevkov do stacinárnych pokladničiek 
b) predajom predmetov
 
 Predbežná správa verejnej zbierky
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Lučenec zapísaní zbierky do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 603-2015-009700 Vám oznamujeme nasledovnú predbežnú správu. Zbierka sa vykonávala v období od 01.10.2015 do 30.09.2016. V tomto období boli uzavreté a zapečatené pokladničky v nasledovných predajniach (zoznam predajní v prílohe)  rozmiestnené a následne zozbierané. Dňa 03.10.2016 boli pokladničky rozpečatené a spísaná zápisnica (v prílohe). Hrubý výnos vo verejnej zbierke dosiahol sumu 134,- €. Dňa 07.10.2016 bola vyzbieraná suma vložená na osobitný účet vedený v OTP Banke a.s.
 
Záverečná správa
Čistý výnos Verejnej zbierky povolenej rozhodnutím č. OU-LC-OVVS-2015/009700, ktorá sa vykonávala v období od 01.10.2015 do 30.09.2016 bol použitý na nákup športových potrieb pre deti z Detského domova ,,Margarétka"