Verejné obstarávanie

 
Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Cena v EUR  Identifikačné údaje zmluvnej strany Dátum zverejnenia zmluvy
Mandátna zmluva č. 1 MZ 1 -Projektový manažér.pdf 5 160,00 ISTOTA, n.o., IČO: 37954903 16.01.2015
Mandátna zmluva č. 2 MZ 2 -Finančný manažér.pdf  4 300,00 Ing. Marieta Janštová, IČO: 45433101 16.01.2015
Mandátna zmluva č. 3 MZ 3 - Manažér na monitorovanie.pdf  3 417,00 ISTOTA, n.o., IČO: 37954903 16.01.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. 1    ZoDT 1 - všeobecný materiál.pdf    3 334,90 SK-Linka, s.r.o., IČO: 36057151  19.01.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. 2 ZoDT 2 - výpočtová technika.pdf 1 726,00 NanoTECH, s.r.o., IČO: 43798608 11.02.2015
Zmluva o dodaní tovaru č. 3 ZoDT 3 - učebné pomôcky.pdf  640,00 OZ PROFKREATIS, IČO: 30815321 19.01.2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1 ZoPS 1 - lektorské služby.pdf       2 664,00 Gavalieri, s.r.o., IČO: 45316511 19.01.2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2 ZoPS 2 - lektorské služby.pdf 920,00 OZ PROFKREATIS, IČO: 30815321 19.01.2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 3 ZoPS 3 - konferencie.pdf 2 200,00 Regionálne združenie Javor, IČO: 37825372 12.02.2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 4 ZoPS  4 - lektorské služby.pdf  850,00 Centrum Slniečko, n.o., IČO: 36096555 22.01.2015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 5 ZoPS 5 - lektorské služby.pdf  2 450,00 Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, n.o., IČO: 42307791 22.01.2015

 

 


Výzva na predkladanie ponúk

OZ Za dôstojný život v rámci realizácie projektu „Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja“ vyhlasuje :

Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie služieb: 1. Projektový manažér, 2. Finančný manažér, 3. Manažér na monitorovanie. Výzva na predkladanie ponúk: VO-vyzva-proj.manazment-OZ_ZDZ-1.kolo.pdf


Výzva na predkladanie ponúk

OZ Za dôstojný život v rámci realizácie projektu „Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja“ vyhlasuje :

Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie služieb: 1. Kurz - Výchovno-preventívny program multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu na materských ako aj základných školách, 2. Kurz - Mediácia - akreditovaný kurz, 3. Kurz - Internetové vzdelávanie, 4. Krátkodobé vzdelávacie aktivity. 

Výzva na prekladanie ponúk: VO-vyzva-kurzy,vzdelavanie_OZ_ZDZ-1.kolo.pdf


Výzva na predkladanie ponúk

OZ Za dôstojný život v rámci realizácie projektu „Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja“ vyhlasuje :

Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov: Všeobecný materiál

Výzva na prekladanie ponúk: VO-vyzva-vseob.material-OZ_ZDZ-1.kolo.pdf 

 

Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov: Výpočtová technika 

Výzva na prekladanie ponúk: VO-vyzva-vyp.technika-OZ_ZDZ-1.kolo.pdf 

 

Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie služieb: Konferencie

Výzva na prekladanie ponúk: VO-vyzva-konferencie-OZ_ZDZ-1.kolo.pdf